Din samarbetspartner inom ventilation och plåt

Vi erbjuder tjänster gällande allt från gammaldags plåtslageri till moderna ventialtionsanläggningar. Vi satsar på traditionellt beprövade metoder i kombination med nytänkande och moderna utrustningar.

I huvudsak sysslar vi med:

  • Ventilation för industri, bostadsbolag, offentliga byggnader och egnahem
  • Plåtslageri; tak, lister, fönsterbleck, underleveranser och direkta kundarbeten
  • Försäljning av ventilationsmaterial, aggregat, takfläktar och övriga tillbehör
  • Service av både små och stora ventilationsanläggningar

 

Kontakta oss